Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek saját vállalkozásban történő előállítása


Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek saját vállalkozásban történő előállítása

Kontírozás:
A beruházással kapcsolatosan felmerült költségek könyvelése költségnemenként feladás alapján:
T 51-57. Költségnemek
 K 1-4. Számlaosztály számlái
Saját teljesítmény elszámolása kalkuláció alapján:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Beruházások értékének csökkentése a próbaüzemeltetés során előállított termékek közvetlen önköltségével, ennek hiányában állománybavételkori piaci értékével, illetve a még várhatóan felmerült költségekkel csökkentett eladási árával, várható eladási árával:
T 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
 K 161. Befejezetlen beruházások
A próbaüzemeltetés során előállított termékek készletre vétele közvetlen önköltségen, ennek hiányában állománybavételkori piaci értéken, illetve a még várhatóan felmerült költségekkel csökkentett eladási áron, várható eladási áron:
T 23-25. Saját termelésű készletek
 K 582. Saját termelésű készletek állományváltozása
A beruházáshoz kapcsolódó levonható áfa könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Megjegyzés: az Áfa törvény szerint csak a beruházás után kell áfát elszámolni, a felújítás után nem. Az áfa könyvelése nem a saját teljesítmény elszámolásakor, hanem az eszközök aktiválása után kerül elszámolásra.
A le nem vonható általános forgalmi adó könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó.
Tárgyi eszközök üzembe helyezése, aktiválása az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
T 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
 K 161. Befejezetlen beruházások
Gyakran előforduló hibák:
 Saját teljesítmény elszámolásához nem kapcsolódik kalkuláció.
 Az áfát a saját teljesítmény elszámolásakor számolják el és nem az aktiválás után.
 A próbaüzemeltetés során előállított termékek értékével nem csökkentik a beruházások, felújítások értékét.