Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek felújítása


Műszaki és egyéb berendezések felújítása külső kivitelezővel

Kontírozás
A felújítás fogalmába tartozó költségek elszámolása eszköz növelő értékként a szállítói számla alapján:
T 162. Felújítások
 K 455. Beruházási szállítók
A felújításhoz kapcsolódó levonható áfa könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 455. Beruházási szállítók
A le nem vonható előzetesen felszámított áfa könyvelése:
T 162. Felújítások
 K 455. Beruházási szállítók
Tárgyi eszközök üzembe helyezése, aktiválása az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
T 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
 K 162. Felújítások
Gyakran előforduló hibák:
A felújításba, illetve a karbantartásba tartozó költségek elkülönítése helytelenül történik meg.


Műszaki és egyéb berendezések felújítása saját vállalkozásban

Kontírozás:
A felújítási költségek elszámolása:
T 51-57. Költségnemek
 K 1-4. Mérlegszámlák
A felújítás fogalmába tartozó költségek elszámolása eszköz növelő értékként a belső elszámolások, kalkulációk alapján önköltségen:
T 162. Felújítások
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Tárgyi eszközök üzembe helyezése, aktiválása az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
T 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
 K 162. Felújítások
Gyakran előforduló hibák:
 A felújításba, illetve a karbantartásba tartozó költségek elkülönítése helytelenül történik meg,
 Az önköltség kiszámítása nem precízen történik meg.