Minőségirányítási rendszer bevezetésének elszámolása


A minőségirányítási rendszer bevezetésének elszámolása

Kontírozás:Alapítás-átszervezés számlázott tételeinek elszámolása a számla szerinti összegben:T 111. Alapítás-átszervezés aktivált értékeT 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
Az alapítás-átszervezés számlázott tételeinek elszámolása a fizetett összegben a pénztárbizonylat alapján:T 111. Alapítás-átszervezés aktivált értékeT 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 381. Pénztár
Amennyiben az általános forgalmi adó nem igényelhető vissza az előző két esetben ennek könyvelése a következő:T 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
 K 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
 K 381. Pénztár
Az alapítás-átszervezés év végi nettó értékének megfelelő lekötött tartalék elszámolása év végén:T 413. Eredménytartalék
 K 414. Lekötött tartalék
Az alapítás-átszervezéssel kapcsolatosan felmerült költségek elszámolása feladás alapján:T 51-57. Költségnemek
 K 1-4. Eszköz és Forrás számlák
Saját teljesítmény elszámolása kalkuláció alapján:T 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Megjegyzés: a saját előállítású immateriális javak teljesítményének elszámolásához általános forgalmi adó elszámolás nem kapcsolódik.
Az alapítás-átszervezés év végi nettó értékének megfelelő lekötött tartalék elszámolása év végén:T 413. Eredménytartalék
 K 414. Lekötött tartalék
Abban az esetben, ha a vállalkozás a számviteli politikájában rögzítettek szerint az alapítás-átszervezés költségeit nem kívánja aktiválni, akkor költségként történő elszámolása a következőképpen történik:
Saját teljesítmények elszámolása:T 51-57. Költségnemek
 K 1-4. Eszköz és Forrás számlákvagy
Külső vállalkozás által kibocsátott számlák alapján történő elszámolás:T 51-57. KöltségnemekT 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
Gyakran előforduló hibák:
 A saját teljesítmény elszámolásához kalkuláció nem tartozik.
 A saját előállítás után általános forgalmi adót számolnak el, holott az immateriális javak saját előállításához általános forgalmi adó elszámolás nem kapcsolódik.
 A lekötött tartalékot nem számolják el év végén.