Követelés fejében, felszámolás keretében átvett befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok


Követelés fejében, felszámolás keretében átvett befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Kontírozás:
A követelés fejében átvett befektetési célú értékpapír elszámolása:
T 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 K 455. Beruházási szállítók
Követelés-kötelezettség összevezetése, legfeljebb a vagyonfelosztási javaslat szerinti összegben:
T 455. Beruházási szállítók
 K 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség
Kapcsolódó tétel:
T 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség
 K 311. Belföldi követelések
Követelés ki nem egyenlített részének leírása hitelezési veszteségként:
T 869. Különféle egyéb ráfordítások
 K 311. Belföldi követelések
Amennyiben az értékpapír vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke meghaladja a nyilvántartott követelés összegét, annak egyéb bevételként való könyvelése:
T 455. Beruházási szállítók
 K 969. Különféle egyéb bevételek
Megjegyzés: a zálogjoggal biztosított követelés, illetve csődeljárás esetén a követelés fejében átvett eszközök elszámolása megegyezik az előzőekben leírtakkal.
Gyakran előforduló hibák:
A hitelezési veszteség címén elszámolt ráfordítást nem veszik adóalap növelő tételként figyelembe.