Időbeli elhatárolás


Elengedett kötelezettségek időbeli elhatárolása

Kontírozás:
Az eszközbeszerzés nyilvántartásba vétele:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 4541. Belföldi szállítók
A szállítói számla áfa-tartalmának főkönyvi könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
A tárgyi eszköz nyilvántartásba vétele üzembehelyezéskor:
T 12-14. Tárgyi eszközök
 K 161. Befejezetlen beruházások
Az elengedett, eszközbeszerzéshez kapcsolódó kötelezettség kivezetése a nyilvántartásból:
T 4541. Belföldi szállítók
 K 9893. Hitelező által elengedett kötelezettségek értéke
Az elengedett kötelezettség miatt elszámolt rendkívüli bevételek időbeli elhatárolása:
T 9893. Hitelező által elengedett kötelezettségek értéke
 K 4831. Elengedett kötelezettségek passzív időbeli elhatárolása

Az üzembe helyezett eszközhöz kapcsolódó költségek elszámolása (értékcsökkenési leírás könyvelése):
T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 K 129-149. Tárgyi eszközök értékcsökkenése
Az elhatárolt összegből az elszámolt költségre jutó rész feloldása a költség felmerülésekor:
T 4831. Elengedett kötelezettségek passzív időbeli elhatárolása
 K 9893. Hitelező által elengedett kötelezettségek értéke
Gyakorlatban előforduló hibák:
 Az elengedett kötelezettség összegét akkor is elhatárolják, ha az nem eszközbeszerzéshez kapcsolódik.
 Az elhatárolás az állománycsökkenés elszámolásával nem kerül feloldásra


A fejlesztési célra kapott támogatás elszámolása

Kontírozás:A fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás nyilvántartásba vétele a bankkivonat alapján:T 384. Elszámolási betétszámla
 K 9894. Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás
Kapott támogatás időbeli elhatárolása:T 9894. Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás
 K 483. Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása
A fejlesztés során megvalósuló beruházás és a felmerülő költségek, ráfordítások elszámolása:T 161. BeruházásokT 162. FelújításokT 51-57. Költségnem számlákT 8. Ráfordítások
 K 1-4. Mérlegszámlák
A beruházás üzembe helyezése:T 12-15. Tárgyi eszközök
 K 161. Beruházások
 K 162. Felújítások
A fejlesztési célra kapott támogatásból beruházásként, felújításként elszámolt, majd aktivált eszközök tárgyidőszaki értékcsökkenésének elszámolása:T 57. Értékcsökkenési leírás
 K 129-159. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése
Az időbeli elhatárolás megszüntetése a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor:T 483. Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása
 K 9894. Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás
Gyakran előforduló hibák:
 A fejlesztési célra kapott támogatás egyéb bevételként kerül elszámolásra.
 Nem történik meg az időbeli elhatárolás elszámolása, illetve a feloldása.
 A felhasználás nem megfelelően dokumentált.


Térítés nélkül kapott eszköz értékének időbeli elhatárolása

Kontírozás:
A térítés nélkül átvett, ajándékba, hagyatékként kapott eszköz nyilvántartásba vétele:
T 1-3. Eszközök
 K 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
A térítés nélküli átvétel miatt elszámolt rendkívüli bevételek időbeli elhatárolása:
T 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
 K 4833. Térítés nélkül átvett eszközök elhatárolása
A térítés nélkül átvett eszközhöz kapcsolódó költségek elszámolása:
T 51-57. Költségnem számlák
 K 1-4. Erőforrások
Az időbeli elhatárolás megszüntetése, az elszámolt költségre jutó rész feloldása:
T 4833. Térítés nélkül átvett eszközök elhatárolása
 K 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
Gyakran előforduló hibák:
 A térítés nélkül átvett eszközt a vállalkozások nem szerepeltetik értékkel a nyilvántartásban.
 Az elhatárolás, illetve annak feloldása nem történik meg.


Átvállalt kötelezettség és a kapcsolódó időbeli elhatárolás elszámolása

Kontírozás:
Az ellentételezés nélkül véglegesen átvállalt kötelezettség szerződés, megállapodás szerinti összegének elszámolása rendkívüli ráfordításként:
T 888. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege
 K 43-47. Kötelezettségek
A rendkívüli ráfordítás időbeli elhatárolása:
T 3931. Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása
 K 888. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege
Az átvállalt kötelezettség pénzügyi teljesítésének elszámolása:
T 43-47. Kötelezettségek
 K 384. Elszámolási betétszámla
A pénzügyi teljesítésre arányosan jutó aktív időbeli elhatárolás feloldása:
T 888. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege
 K 3931. Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása

Gyakran előforduló hibák:
 Az átvállalt kötelezettséget nem rendkívüli ráfordításként, hanem egyéb ráfordításként mutatják ki.
 Nem határolják el a pénzügyileg nem teljesített, véglegesen átvállalt kötelezettség összegét.


Nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása

A számviteli törvény előírásai szerint a tárgyi eszköz beruházáshoz és vagyoni értékű jog beszerzéshez kapcsolódó hosszú lejáratú devizában fennálló hiteltartozások és devizakötvény kibocsátás év végi értékelésből adódó nem realizált árfolyamveszteség elszámolásakor a vállalkozás saját döntése alapján élhet ezen árfolyamveszteség időbeli elhatárolásának lehetőségével. Az év végi értékelést az általános szabályok szerint kell elvégezni, és az árfolyamnyereséggel nem ellentételezett, előzőekben ismertetett árfolyamveszteség összege határolható el.
Ha a vállalkozás él ezzel a lehetőséggel, akkor kötelező céltartlékot képeznie a nem realizált árfolyamveszteség halmozott összegének a hitelfelvételtől, kötvénykibocsátástól eltelt időtartam és a hitel teljes futamideje arányában.
Kontírozás:Az év végi árfolyamnyereséggel nem ellentételezett, tárgyi eszköz beruházáshoz és vagyoni értékű jog beszerzéshez kapcsolódó hosszú lejáratú devizában fennálló hiteltartozások és devizakötvény kibocsátás árfolyamveszteségének elszámolása:T 876. Devizában fennálló eszközök és kötelezettségek árfolyamvesztesége
K 444. Beruházási és fejlesztési hitelek
K 443. Tartozások kötvénykibocsátásból
A nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása:T 393. Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
K 876. Devizában fennálló eszközök és kötelezettségek árfolyamvesztesége
Céltartalék képzés a nem realizált árfolyamveszteség halmozott összegének a hitelfelvételtől, kötvénykibocsátástól eltelt időtartam és a hitel teljes futamideje arányában:T 865. Céltartalékképzés
K 424. Árfolyamveszteségre képzett céltartalékok
Gyakran előforduló hibák:
 Az analitika vezetése pontatlan és így az elszámolások hosszú távon nem követhetők.
 Az év végi értékelés helytelen.
 A céltartalék képzése és megszüntetése nem a megfelelő arányban, összegben történik.