Hitelviszonyt megtestesítő befektetési célú értékpapírok értékesítése


Hitelviszonyt megtestesítő befektetési célú értékpapírok értékesítése

Kontírozás:
Nyilvántartás szerinti érték kivezetése:
T 379. Értékpapírok átvezetési számla
 K 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Eladási ár nyilvántartásba vétele:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 379. Értékpapírok átvezetési számla
Az eladási árban lévő kamat összege:
T 379. Értékpapírok átvezetési számla
 K 9733. Kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamat
Az eladási árban lévő kamattal csökkentett eladási ára, illetve névértéke és könyv szerinti értéke közötti veszteség jellegű különbözet:
T 871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
 K 379. Értékpapírok átvezetési számla
Az eladási árban lévő kamattal csökkentett eladási ára, illetve névértéke és könyv szerinti értéke közötti nyereség jellegű különbözet:
T 379. Értékpapírok átvezetési számla
 K 9738. Eladott (beváltott) értékpapírok árfolyamnyeresége
A beszerzési érték és a névérték nyereség jellegű különbözetéből az értékesítésre jutó arányos rész feloldása:
T 979. Egyéb pénzügyi bevétel
 K 3912. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása
A beszerzési érték és a névérték veszteség jellegű különbözetéből az értékesítésre jutó arányos rész feloldása:
T 4822. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamveszteség elhatárolása
 K 879. Egyéb pénzügyi ráfordítások
Gyakran előforduló hibák:
 A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír értékesítésekor az előző évre elszámolt időarányos kamat feloldása nem történik meg.
 Az eladási ár és a könyv szerinti érték közötti különbözet nem kerül könyvelésre.
 A beszerzési érték és a névérték különbségének elhatárolt összegéből az értékesítésre jutó rész nem kerül feloldásra.