Gazdasági társaságba nem pénzbeli betétként (apportként) bevitt szellemi termék elszámolása


Gazdasági társaságba nem pénzbeli betétként (apportként) bevitt szellemi termék elszámolása

A gazdasági társaságba nem pénzbeli betétként (apportként) bevitt szellemi termék könyv szerinti nettó értékét a rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni. Abban az esetben, ha a szellemi termékhez értékhelyesbítés is kapcsolódik, az átadás során azt is meg kell szüntetni az értékelési tartalékkal szemben.
2004. május 1-jétől az Általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai szerint, ellenérték fejében létrejött értékesítésként kezelendő a jogok, immateriális javak nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként való átengedése. Az apportáló az apport fejében üzletrészt, részesedést kap, vagyis valójában „ellenérték megfizetés” nem történik.
Ellenértéknek minősül az apport könyvvizsgáló által elfogadott értéke, ennek hiányában a tagot terhelő nem pénzbeli hozzájárulás értéke.
Általános forgalmi adófizetési kötelezettség a jog, immateriális eszköz feletti rendelkezési jog átadásakor keletkezik. Apport után fizetendő általános forgalmi adó alapja az ellenérték. Az apportot terhelő adó mértéke az apport tárgyra vonatkozó adómértékkel egyezik meg.
Az általános forgalmi adót azon immateriális javak után is meg kell fizetni, amelyeket 2004. május 1. előtt szerzett be a társaság, de nem kapcsolódott hozzá részben, vagy egészben levonható általános forgalmi adó.
Mivel az apport nem tekinthető ingyenes szolgáltatásnyújtásnak, ezért az apportáló már nem döntheti el, hogy az őt terhelő általános forgalmi adót áthárítja-e vagy sem az apportot átvevőre. A 2004. május 1-je óta érvényben lévő előírások alapján az általános forgalmi adót át kell hárítania az apportot átvevőre.
A számviteli előírások szerint ez azt jelenti, hogy az apporthoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó már nem mutatható ki a rendkívüli ráfordítások között.
2004. május 1-jétől az apportba adott eszközökről nem bocsátható ki számlát helyettesítő okmány, mert az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása szerint ez a bizonylattípus önálló bizonylatként már nem létezik. Tehát számlát helyettesítő okmány helyett számlát kell kibocsátani. A számlán jelezni kell, hogy apport átadása került bizonylatolásra, illetve azt, hogy az áthárított adót az apportot fogadó köteles pénzügyileg rendezni.
Kontírozás:
Az apportba átadott szellemi termék bruttó értékének kivezetése:
T 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 114. Szellemi termékek
Az apportba átadott szellemi termék halmozott terv szerinti értékcsökkenésének kivezetése:
T 1194. Szellemi termék terv szerinti értékcsökkenése
 K 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
Az apportba átadott szellemi termék halmozott terven felüli értékcsökkenésének kivezetése:
T 1184. Szellemi termék terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
Az apportba átadott szellemi termék korábban elszámolt és nyilvántartott értékhelyesbítésének kivezetése:
T 417. Értékelési tartalék
 K 1174. Szellemi termékek értékhelyesbítése
Megjegyzés: A vállalkozás olyan szellemi termékeknél is alkalmazhatja a piaci értéken történő értékelés módszerét, amelyekkel kapcsolatban korábban (2001. január 1. után) terven felüli értékcsökkenést számolt el. Ebben az esetben először a terven felüli értékcsökkenés összegét kell visszaírni és a terven felüli értékcsökkenés visszaírása után lehet elszámolni az értékhelyesbítés összegét. Ebből következik, hogy egy adott vagyoni értékű jog esetén egyszerre a kettő nem szerepelhet.
A szellemi termék létesítő okirat és annak módosítása szerinti értékének elszámolása az apport átadásakor:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
Az apport révén szerzett tulajdoni részesedés állományba vétele cégbírósági végzés alapján:
T 171-172. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések)
 K 368. Különféle egyéb követelések
Az apportba átadott szellemi termék után fizetendő általános forgalmi adó áthárítása az apportot átvevőre:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Gyakran előforduló hibák: 
 Az apporttal kapcsolatosan figyelmen kívül hagyják az Áfa törvényben meghatározottak szerinti adófizetési kötelezettséget.
 Az apporttal szerzett tulajdoni részesedés elszámolása a cégbírósági bejegyzés előtt megtörténik.Apportba adott eszközök áfája

2004. május 1-jétől az Általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai szerint, ellenérték fejében létrejött termékértékesítésnek minősül a termék nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként való átengedése. Az apportáló az apport fejében üzletrészt, részesedést kap, vagyis valójában „ellenérték megfizetés” nem történik.
Termékértékesítésnél az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja, a termék nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként való átengedésének a napja. Az apport után fizetendő adó alapja az ellenérték.
Ellenértéknek minősül az apport könyvvizsgáló által elfogadott értéke, ennek hiányában a tagot terhelő nem pénzbeli hozzájárulás értéke. Az apportot terhelő adó mértéke az apport tárgyra vonatkozó adómértékkel egyezik meg.
Az általános forgalmi adót azon eszközök után is meg kell fizetni, amelyeket 2004. május 1. előtt szerzett be a társaság, de nem kapcsolódott hozzá részben, vagy egészben levonható általános forgalmi adó. Mivel az apport nem tekinthető ingyenes termékértékesítésnek, ezért az apportáló már nem döntheti el, hogy az őt terhelő általános forgalmi adót áthárítja-e vagy sem az apportot átvevőre.
A 2004. május 1-je óta érvényben lévő előírások alapján az általános forgalmi adót át kell hárítania az apportot átvevőre. A számviteli előírások szerint ez azt jelenti, hogy az apporthoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó már nem mutatható ki a rendkívüli ráfordítások között.
2004. május 1-jétől az apportba adásról nem bocsátható ki számlát helyettesítő okmány, mert az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása szerint ez a bizonylattípus önálló bizonylatként már nem létezik. Tehát számlát helyettesítő okmány helyett számlát kell kibocsátani. A számlán jelezni kell, hogy apport átadása került bizonylatolásra, illetve azt, hogy az áthárított adót az apportot fogadó köteles pénzügyileg rendezni.
Kontírozás:
Általános forgalmi adó elszámolása, ha az apportot fogadó az áfát megtéríti az átadónak:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Gyakran előforduló hibák: 
 Nem az Áfa törvénynek megfelelően történik az apport áfa alapjának meghatározása.
 Az apporttal kapcsolatosan figyelmen kívül hagyják az Áfa törvényben meghatározottak szerinti adófizetési kötelezettséget.