Biztosítási díjak


Kockázati életbiztosítás - ha a munkáltató köti a munkavállaló javára

A kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítási szerződés alapján a kifizető által magánszemély helyett fizetett díj a Személyi jövedelemadó törvény szerint adómentes. Az adómentesség nem csak a munkáltató, hanem minden kifizető által kötött kockázati biztosításra kiterjed, így többek között gazdasági társaság magánszemély tagjától, vagy a jogszabály alapján választott tisztségviselőtől átvállalt biztosítási díj összegére is. Az adómentesség azonban csak akkor áll fenn, ha a biztosító intézet rendelkezik Magyarországon bejegyzett székhellyel.
Az adómentes biztosítások biztosítási díját egyéb költségként kell elszámolni, a vállalkozási tevékenységgel összefüggő költségnek minősülnek. Mivel adómentesek, nincs adófizetési kötelezettség és ennek következtében társadalombiztosítási és egyéb járulékfizetési kötelezettség sem terheli a kifizetőt, illetve a munkáltatót.
Kontírozás:
A munkáltatói és a kifizetői minőségben kifizetett biztosítási díj elszámolása:
T 533. Biztosítási díjak
 K 384. Elszámolási betétszámla
 vagy
 K 381. Pénztár
Gyakran előforduló hibák:
A biztosítás minősítése az elszámolás tekintetében helytelen.


Életbiztosítás - ha a munkáltató köti a munkavállaló részére, és a biztosítás kedvezményezettje a munkáltató

Ennek a biztosítási formának az a lényege, hogy a biztosítási díjat a vállalkozás fizeti. A kedvezményezett az időhatár elérése esetén a cég, a biztosított magánszemély halála esetén annak örököse. A biztosított magánszemélynek ez esetben nem keletkezik jövedelme és adófizetési kötelezettsége sem. A vállalkozás saját pénzeszközeiből kifizetett biztosítási díjat a biztosítóval szembeni követelésként kell elszámolni.
Az időhatár elérése esetén a biztosítótól kapott összegből először a befizetett biztosítási díj összegeként nyilvántartott követelést kell levonni, a különbözetet a pénzügyi műveletek között, mint kamatbevételt kell elszámolni. (Ugyanez a helyzet a biztosított halála esetén is, ha a kedvezményezett a társaság.)
A biztosított halála esetén, amennyiben a kedvezményezett a biztosított örököse a befizetett biztosítási díj összegében fennálló követelést teljes egészében veszteségként kell a vállalkozásnak leírnia egyéb ráfordításként.
Kontírozás:
A munkáltatói és a kifizetői minőségben kifizetett biztosítási díj elszámolása:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 384. Elszámolási betétszámla
 vagy
 K 381. Pénztár
Az időhatár elérésekor megkapott biztosítási összeg elszámolása:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 368. Különféle egyéb követelések
 K 974. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
A biztosított halála esetén (ha a biztosított örököse a kedvezményezett) a nyilvántartott biztosítóval szembeni követelés veszteségként történő elszámolása:
T 863. Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett események üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai
 K 368. Különféle egyéb követelések
Gyakran előforduló hibák:
 A biztosítás minősítése az elszámolás tekintetében helytelen.
 A biztosító által a vállalkozásnak átutalt összeg követelést meghaladó részét nem kamatbevételként számolják el.


Casco biztosítás elszámolása

Kontírozás:
A casco biztosítás díjának elszámolása:
T 533. Biztosítási díjak
 K 384. Elszámolási betétszámla
 és
 K 381. Pénztár
A casco biztosítás díjából a tárgyévet követő üzleti évet érintő biztosítási díj elhatárolásának elszámolása:
T 392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
 K 533. Biztosítási díjak
Gyakran előforduló hibák: 
 A casco biztosítási díjat indokolatlanul a bekerülési értékben veszik figyelembe.
 A tárgyévet követő üzleti évet érintő casco biztosítási díjat nem számolják el aktív időbeli elhatárolásként.


Gépjárművek kötelező felelősségbiztosításának elszámolása

Kontírozás: 
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjának elszámolása:
T 533. Biztosítási díjak
 K 384. Elszámolási betétszámla
 és
 K 381. Pénztár
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjat a tárgynegyedév végéig határozza meg a biztosító, ezért év végén időbeli elhatárolás elszámolására nem kerül sor.
Gyakran előforduló hibák: 
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjat indokolatlanul a bekerülési értékben veszik figyelembe.