Bankköltség elszámolása


Bankköltség elszámolása a forintban vezetett bankszámlák után

Könyvelési tételek:
A bankköltség elszámolása a bank terhelési értesítése alapján:
T 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díja
(Összköltség típusú eredménykimutatás esetén)
vagy
T 852. Igazgatási költségek (Forgalmi típusú eredménykimutatás esetén)
 K 384. Elszámolási betétszámla

Gyakran előforduló hibák:
 A bankköltség pénzügyi műveletek ráfordításaiként vagy igénybe vett szolgáltatások költségeként kerül elszámolásra.
 Az üzleti év végén a tárgyidőszakot terhelő bankköltség nem kerül elhatárolásra.



Bankköltség elszámolása a devizában vezetett bankszámlák után

Könyvelési tételek:
A bankköltség elszámolása a bank terhelési értesítése alapján:
T 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díja
(Összköltség típusú eredménykimutatás esetén)
vagy
T 852. Igazgatási költségek (Forgalmi típusú eredménykimutatás esetén)
 K 386. Devizabetét számla
Gyakran előforduló hibák:
 A bankköltség pénzügyi műveletek ráfordításaiként vagy igénybe vett szolgáltatások költségeként kerül elszámolásra.
 A bankköltség forintértékének kiszámításához alkalmazott könyv szerinti árfolyam nem helyesen került kiszámításra.
 Az üzleti év végén a tárgyidőszakot terhelő bankköltség nem kerül elhatárolásra.