Áruk záróértékének elszámolása


Kiskereskedelmi áruk záróértékének elszámolása, ha a vállalkozás nem vezet folyamatos készletnyilvántartást

Könyvelési tételek: 
1. A nyitó készlet értékének elszámolása költségként:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 261. Áruk beszerzési áron
2. A beszerzések elszámolása számla alapján:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
3. Értékesítések elszámolása:
Nem igényel könyvelési teendőt, mert már a beszerzés elszámolásra került költségként.
4. Évközi selejtezés elszámolása:
Minden olyan állománycsökkenést ilyen módon kell elszámolni a nem folyamatosan vezetett, vagy nem vezetett analitika esetében, ami nem ELÁBÉ költséget okoz. (Például: selejt, hiány, káresemény, térítés nélküli átadás, apportként történő átadás.)
Az áruk könyv szerinti értékét selejtezéskor egyéb ráfordításként kell elszámolni, ezért a készletet vissza kell vételezni az áruk számlára. Ehhez a számviteli politikában rögzített, a vállalkozás által alkalmazott készletértékelési módszer alkalmazására van szükség (FIFO, átlagár).
T 261. Áruk beszerzési áron
 K 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
 K 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 869. Egyéb ráfordítások selejtezés miatt
 K 261. Áruk beszerzési áron
5. Kiskereskedelemi áruk zárókészletének elszámolása a leltár alapján, visszavételezés a készlet számlára:
T 261. Áruk beszerzési áron
 K 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
 K 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
Ha a vállalkozás a készletekről nem vezet folyamatos nyilvántartást, akkor kötelező leltároznia, tehát tényleges mennyiségi felvétellel kell megállapítani a zárókészlet mennyiségét. Ehhez értéket általában vagy a legutolsó beszerzések árai, vagy átlagár alapján rendelnek.
Gyakran előforduló hibák: 
 A leltározás pontatlanul történik meg, a zárókészlet értékének megállapítása helytelen.
 Nem megfelelően alátámasztott bizonylatokkal az elszámolás.
 A vállalkozás nem választ készletértékelési módszert, arra hivatkozva, hogy az adott készletcsoportról nem vezet, vagy nem folyamatosan vezet analitikát.