Áruk Apportba adása


Apportba adott árukészlet tényleges beszerzési áron való nyilvántartás esetén

Kontírozás:
Folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartás esetén az apportba adott árukészlet beszerzési értékének elszámolása rendkívüli ráfordításként:
T 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 261. Áruk beszerzési áron
Nem folyamatosan vezetett, illetve nem vezetett analitika esetében az árukészlet a beszerzéskor ELÁBÉ-ként került elszámolásra. Mivel az apportba átadás rendkívüli ráfordítást eredményez, ezért az apportált készlet értékét vissza kell vételezni az áruk főkönyvi számlával szemben, majd elszámolni rendkívüli ráfordításként:
T 261. Áruk beszerzési áron
 K 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
 K 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 261. Áruk beszerzési áron
Részesedés elszámolása a cégbírósági bejegyzést megelőzően:
T 368. Egyéb követelések
 K 981. Társaságba bevitt eszközök társasági szerződés szerinti értéke
A cégbírósági bejegyzést követően:
T 171-172. Részesedések
 K 368. Egyéb követelések
Gyakran előforduló hibák:
 A számviteli politikában nem kerül rögzítésre a készletértékelési módszer.
 A részesedés nem a társasági szerződés szerinti értéken kerül elszámolásra.
 A részesedés nyilvántartásba vétele a cégbírósági bejegyzést megelőzően megtörténik a részesedések főkönyvi számlára.


Apportba adott árukészlet fogyasztói áras nyilvántartás esetén

Kontírozás:
Az árukészlet kivezetése a nyilvántartásból fogyasztói áron:
T 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 264. Áruk eladási/fogyasztói áron
Az apportba adott árukészletre jutó árrés kivezetése a nyilvántartásból:
T 265. Áruk árrése
 K 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
A megszerzett részesedés nyilvántartásba vétele társasági szerződés szerinti értéken:
Részesedés elszámolása a cégbírósági bejegyzést megelőzően:
T 368. Egyéb követelések
 K 981. Társaságba bevitt eszközök társasági szerződés szerinti értéke
A cégbírósági bejegyzést követően:
T 171-172. Részesedések
 K 368. Egyéb követelések
Gyakran előforduló hibák:
 A számviteli politikában nem kerül rögzítésre a készletértékelési módszer.
 A részesedés nem a társasági szerződés szerinti értéken kerül elszámolásra.
 A részesedés nyilvántartásba vétele a cégbírósági bejegyzést megelőzően megtörténik a részesedések főkönyvi számlára.
 Az apportált készletre jutó árrés nem kerül elszámolásra, illetve helytelenül számolják el.


Apportba adott eszközök áfája

Az apportálás az Áfa törvény szerint az átadó részéről áfa fizetési kötelezettséget eredményez. Ennek elszámolása attól függ, hogy az áfát az átadó fizeti meg, illetve a megfizetést áthárítja az átvevőre.
Kontírozás:
Az apport átadója az áfát áthárítja az apportot átvevőre:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 467. Fizetendő áfa
Az apport átadója az áfát nem hárítja át az apportot átvevőre:
T 881. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
vagy
T 889. Egyéb rendkívüli ráfordítások
 K 467. Fizetendő áfa
Az áfa alapja a társasági szerződés szerinti érték.
Gyakran előforduló hibák:
 Az áfa alapjának nem a társasági szerződés szerinti értéket veszik, hanem a könyv szerinti értéket.
 Az áfa áthárításáról helytelen bizonylat kiállítása.