Adómentes iskolakezdési támogatás


Adómentes iskolakezdési támogatás számviteli elszámolása csekk esetén

A Személyi jövedelemadó törvény 1. számú melléklete tartalmazza az adómentes bevételeket, amely szerint adómentes természetbeni juttatásnak minősül a munkáltató, a bér kifizetője által adott iskolakezdési támogatás, tankönyv, taneszköz, ruházat megszerzésére, vásárlására.
Ez a támogatás nyújtható az említett anyagi javak vásárlására jogosító utalvány formájában a családi pótlékra jogosult gyermeket nevelő szülőknek.
2005. január 1-jétől minden természetbeni juttatást- akár adómentes, akár adóköteles – utalvány formájában is lehet adni, ha azon feltüntették, hogy mire lehet beváltani és egyébként a juttatásra vonatkozó törvényi előírások teljesülnek.
Kontírozás:
Az adómentes iskolakezdési támogatás címen adott csekk megvásárlása:
T 383. Csekkek
 K 454. Szállítók
 vagy
 K 381. Pénztár
A csekk megvásárlásával kapcsolatban felmerült kezelési költség elszámolása:
T 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 454. Szállítók
 vagy
 K 381. Pénztár
A szállítóval szembeni kötelezettség pénzügyi rendezésének elszámolása a bank terhelési értesítése alapján:
T 454. Szállítók
 K 384. Elszámolási betétszámla
Az adómentes iskolakezdési támogatás elszámolása költségként a csekk, az utalvány átadásakor:
T 559. Egyéb személyi jellegű kifizetések
 K 383. Csekkek
Gyakran előforduló hibák: 
 A Személyi jövedelemadó törvény 1. számú mellékletében meghatározott korát feletti összeget is adómentes iskolakezdési támogatásként számolják el.
 Az adóköteles természetbeni juttatásnak minősülő rész összege után a vonatkozó adók és járulékok nem kerülnek megállapításra és megfizetésre.
 Az iskolakezdési támogatást nem a törvényben meghatározott anyagi eszközök megvásárlására fordítják.
 A munkáltató, a bért kifizető az iskolakezdési támogatással kapcsolatban nem vezetnek megfelelő nyilvántartást személyenként, és így nem tesznek eleget az év végi adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
 Az ilyen juttatásokról vezetett személyenkénti nyilvántartást a személyi jövedelemadó utólagos megállapításához való jog elévüléséig nem őrzik meg.


Adómentes iskolakezdési támogatás számviteli elszámolása számla esetén

A Személyi jövedelemadó törvény 1. számú melléklete tartalmazza az adómentes bevételeket, amely szerint adómentes természetbeni juttatásnak minősül a munkáltató, a bér kifizetője által adott iskolakezdési támogatás tankönyv, taneszköz, ruházat megszerzésére, vásárlására.
Ez a támogatás, az említett anyagi javak vásárlásáról - a bér kifizetője nevére - szóló számla ellenértékeként is megtéríthető a családi pótlékra jogosult gyermeket nevelő szülőknek.
Kontírozás:
Az adómentes iskolakezdési támogatás elszámolása költségként a bért kifizető nevére szóló számla alapján:
T 559. Egyéb személyi jellegű kifizetések
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 381. Pénztár
Gyakran előforduló hibák: 
 A Személyi jövedelemadó törvény 1. számú mellékletében meghatározott korlát feletti összeget is adómentes iskolakezdési támogatásként számolják el.
 Az adóköteles természetbeni juttatásnak minősülő rész összege után a vonatkozó adók és járulékok nem kerülnek megállapításra és megfizetésre.
 Az iskolakezdési támogatást nem a törvényben meghatározott anyagi eszközök megvásárlására fordítják.
 Az iskolakezdési támogatással kapcsolatban nem vezetnek megfelelő nyilvántartást személyenként, és így nem tesznek eleget az év végi adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
 Az ilyen juttatásokról vezetett személyenkénti nyilvántartást a személyi jövedelemadó utólagos megállapításához való jog elévüléséig nem őrzik meg.